Internet Archive BookReader

Aanhangsel van het werk, De uitlandsche kapellen : voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America, door den heere Pieter Cramer ...